Kod dostępu

Poznaj „Kod dostępu”!

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca otwiera nowy projekt kierowany do osób o szczególnych potrzebach. Warsztaty operowe „Kod dostępu” startują 19 czerwca 2024 roku Białymstoku.

„Kod dostępu” to cykl warsztatów z zakresu szeroko pojętej sztuki operowej, który kierujemy do dwóch grup społecznych – seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Dzięki współpracy Narodowego Instytut Muzyki i Tańca z Fundacją Jutropera, uczestnicy warsztatów poznają tajniki poruszania się w świecie opery.

Celem projektu jest włączanie osób o szczególnych potrzebach – osób z niepełnosprawnościami oraz dotkniętych wykluczeniem – w działania z obszaru muzyki, stwarzając tym samym synergiczną platformę współdziałania różnych światów społecznych i artystycznych – mówi Paula Lis-Sołoducha, Dyrektor NIMiT.

Warsztaty odbędą się w okresie wakacyjnym w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku oraz w Supraślu, pod okiem reżysera i pedagoga Michała Znanieckiego a także instruktorów doświadczonych w obszarze psychologii, psychomotoryki i muzykoterapii. Biorąc pod uwagę dynamikę grupy i indywidualnych potrzeb każdego współuczestnika, warsztaty wykorzystywać będą techniki rzemiosł teatralnych, środki ekspresji aktorskiej, a nawet elementy tańca. Tematem spotkań będą także zawody operowe – garderobiany, sufler, charakteryzator, inspicjent, czy woźny orkiestry. Osobny panel warsztatowy poświęcony będzie zagadnieniom muzycznym i teatralnym.

To już kolejny raz, kiedy Michał Znaniecki i Fundacja Jutropera współtworzą z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca projekt kierowany do osób o szczególnych potrzebach. Warto wspomnieć program „Nowy głos”, realizowany w 2021 roku.

Zagadnienie łączenia grup o szczególnych potrzebach z artystami profesjonalnymi, są przedmiotem moich badań i pracy artystyczno-edukacyjnej od ponad 30 lat. To wieloletnie doświadczenie pokazuje, jak ważny jest to proces społeczny, którego efektem są wydarzenia artystyczne na najwyższym poziomie, ale także wymiar terapeutyczny, wytwarzający się samoistnie w ramach przebiegu pracy nad danym projektem. Mowa tutaj o podnoszeniu samooceny w grupie, rozwoju osobistym i artystycznym, przełamywaniu barier – tych fizycznych, jak i tych mentalnych. Staje się to pierwszym krokiem do odbudowania podmiotowości i nowej tożsamości – mówi Michał Znaniecki, reżyser i autor koncepcji artystycznej warsztatów.

Uczestnicy warsztatów wystąpią – zarówno od strony kulis, jak i samej sceny – w spektaklu „Diva bez lustra” z udziałem Małgorzaty Walewskiej i zespołu Arte dei Suonatori pod dyrekcją Adama Banaszaka 16 sierpnia o godz. 21.00 na Letniej Scenie Domu Ludowego w Supraślu. Spektakl jest częścią Międzynarodowego Festiwalu „Metastasio bez granic”, który Fundacja Jutropera współorganizuje z Operą i Filharmonią Podlaską w Białymstoku oraz Gminą Supraśl.

Warsztaty „Kod dostępu” rozpoczynają się w Białymstoku 19 czerwca i potrwają do połowy sierpnia. Już dziś zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych NIMiT, w których relacjonować będziemy te wyjątkowe przygotowania!

Warsztaty organizowane są przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Fundację Jutropera ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.